Tarifat e Telefonise

Me TVSH

Pajtimi mujor: 0 lek/muaj

Tarifa e instalimit telefonik: 0 lek

Tarifa e transferimit telefonik: 0 lek

Tarifa per thirrje lokale në rrjetin Elite: 0.1 lek/min

Tarifa me rrjete të tjera lokale: 3 lek/min

Tarifa me rrjete të tjera rajonale dhe kombëtare: 4 lek/min

Tarifa me rrjete celulare: 15 lek/min

Tarifat me rrjete ndërkombëtare:

Zona 1: 20 lek/min

Zona 2: 30 lek/min

Zona 3: 40 lek/min

Zona 4: 55 lek/min

Zona 5: 90 lek/min

Zona 6: 100 lek/min